THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: 1A/70 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Gmail: Trangtrinoithat3dhp@gmail.com
  • Điện thoại: 0972.584.331

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

 

    1A/70 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng